پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند
ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند از تاریخ 20 آذرماه 99 آغاز و تا 30 دی ماه 99 ادامه دارد
.
مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رهگیری پرونده
.


ثبت نام اولیه برای شرکت در مصاحبه دکتری (از طریق کنکور سراسری)
.
پذیرش دکتری از طریق کنکور سراسری