ثبت نام اولیه برای شرکت در مصاحبه دکتری (از طریق کنکور سراسری)
.
پذیرش دکتری از طریق کنکور سراسری


پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند
اطلاعیه: ثبت نام از داوطلبان پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند تا تاریخ 10 خرداد ماه تمدید شد
.
پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد
.