ثبت نام اولیه برای شرکت در مصاحبه دکتری (از طریق کنکور سراسری)
.
پذیرش دکتری از طریق کنکور سراسری


پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند
اطلاعیه: ثبت نام از داوطلبان پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند تا تاریخ 30 خرداد ماه تمدید شد
.
مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

رهگیری پرونده
.